Our Work


  • จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
  • ออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ติดตั้งระบบปรับอากาศ
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • ซ่อมแซม-เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
  • บริการดูแลหลังการขาย

จำนวนผลงานด้าน AIR CHILLER SYSTEM ( เครื่องทำน้ำเย็น )

ทั้งภาคหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน

ผลงานการติดตั้งของ บริษัท ท็อปเทค แอร์คอน จำกัด (2538-2544) จำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการ

จำนวนผลงานด้าน SPLIT TYPE SYSTEM ( เครื่องแบบแยกส่วน )

ทั้งภาคหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน

ผลงานการติดตั้งของ บริษัท ท็อปเทค แอร์คอน จำกัด (2538-2544) จำนวนทั้งสิ้น 200 โครงการ


คุณสามารถดาวน์โหลด ผลงานทั้งหมดจาก Company Profiles บริษัท ท็อปเทค แอร์คอน จำกัด ได้ที่นี่ (PDF 3 MB.)